BCP Law

Bartecki Czyżykowski Partnerzy

PARTNER

Robert Witek-Pogorzelski

DOŚWIADCZENIE / KOMPETENCJE

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów LL.M. w zakresie International Business and Trade Law na Fordham University School of Law w Nowym Jorku.

Większość kariery zawodowej spędził jako prawnik in house w spółkach prawa handlowego, początkowo z branży elektronicznej, a następnie deweloperskiej i budowlanej. Świadcząc usługi doradcze obejmujące pełny zakres działalności dużych podmiotów gospodarczych, pan Witek-Pogorzelski uczestniczył m.in. w negocjacjach istotnych umów z takimi podmiotami jak CISCO i Motorola, a także nadzorował pod kątem prawnym inwestycje deweloperskie na każdym etapie realizacji.

Robert Witek-Pogorzelski ponadto specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych. Występował w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu arbitrażu sportowego i konsumenckiego, a ponadto od 2008 roku zaangażowany jest w charakterze arbitra w zawodach z zakresu międzynarodowego arbitrażu gospodarczego Willem C. VIS Moot Arbitration. Od roku 2014 wystepuje jako head coach reprezentacji Uniwersytetu Gdańskiego na tychże zawodach.

KONTAKT

witek-pogorzelski@bcplaw.pl

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Prawnik
Aplikant Adwokacki

Obrona Twoich praw stanowi dla nas najwyższy priorytet.