BCP Law

Bartecki Czyżykowski Partnerzy

Prawnik

Pamela Pyć

DOŚWIADCZENIE / KOMPETENCJE

Pamela Pyć jest studentką V roku Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem karnym materialnym oraz procesowym.
Ukończyła proseminarium z prawa dowodowego z oceną bardzo dobrą. Jako kierunkową wybrała specjalizację karnoprawną i to jej obecnie poświęca największą uwagę, co z kolei przekłada się na coraz większą ilość pozytywnie zakończonych spraw. Chcąc zdobywać kolejne kwalifikacje podejmuje wciąż nowe wyzwania.
Obecnie uczęszcza na zajęcia seminaryjne z materii prawa postępowania cywilnego. Doświadczenie zawodowe w tym zakresie zdobyła także odbywając praktyki w Sądzie Rejonowym w Sopocie w I Wydziale Cywilnym.

Zdobytą dotychczas wiedzę wzbogaca kilkuletnimi praktykami w kancelarii adwokackiej, z którą od początku związała swoją ścieżkę zawodową. Współpracując z partnerami kancelarii BCP Law wspiera ich działania w świadczeniu usług na płaszczyźnie prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń. Do wykonywanej pracy podchodzi z ambicją i zaangażowaniem.

W przerwach od sporządzania pism procesowych piecze ciasta i testuje nowe przepisy kulinarne. Szczególne miejsce w jej sercu zajmują zwierzęta, w związku z czym regularnie udziela się w schroniskach w ramach wolontariatu. Jest miłośniczką rytmów latynoamerykańskich i języka hiszpańskiego.

KONTAKT

pyc@bcplaw.pl

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Prawnik
Aplikant Adwokacki

Obrona Twoich praw stanowi dla nas najwyższy priorytet.