BCP Law

Bartecki Czyżykowski Partnerzy

ADWOKAT

Anna Rożek

DOŚWIADCZENIE / KOMPETENCJE

Anna Maria Rożek jest absolwentką prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Prawa Unii Europejskiej.
Ukończyła European Academy of Diplomacy ze specjalizacją Organizacje międzynarodowe, a także program z zakresu International business and tarde law na The Catholic University of America w Waszyngtonie DC, USA. Z sukcesem ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration. 

Anna Maria Rożek zdobywała swoje doświadczenie zawodowe w Polsce oraz za granicą. Współpracowała z Wiceprezesem Sądu – Cirucit Court of Cook Cunty w Chicago. Kształtowała swoje umiejętności również w dziale prawnym Konsulatu RP w Chicago i Radzie Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Doradzała spółkom inwestującym w Afryce subsaharyjskiej, gdzie wielokrotnie podróżowała w ramach misji gospodarczych, uczestnicząc przy tym w spotkaniach na najwyższym szczeblu dyplomatycznym oraz politycznym.

Jej wielką pasją jest działalność społeczna, którą realizuje zarówno poprzez współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce, jak i z Polonią na świecie. Została za to nominowana do nagrody Polak z Pasją oraz Złoty Mikrofon Radia Rampa w Nowym Jorku. W latach 2015 – 2020 była członkiem Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego oraz zespołu eksperckiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zajmującego się reformami systemu horyzontalnego finansowania społeczeństwa obywatelskiego. Jest również honorowym członkiem Polish American Chamber of Commerce North East.

W latach 2014 – 2018 pełniła funkcję Radnej m.st. Warszawy jako jedna z najmłodszych osób na tym stanowisku.

Obecnie jest związana z kancelarią BCP LAW oraz aktywnie współpracuje z Karoliną Dehnhard z renomowanej kancelarii  Lindabury, McCormick, Estabrook & Cooper  z USA.

KONTAKT

rozek@bcplaw.pl

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Prawnik
Aplikant Adwokacki

Obrona Twoich praw stanowi dla nas najwyższy priorytet.